Klasa e-sport

Jesteśmy świadomi że, w stosunkowo nowej branży jaką jest e-sport, brakuje specjalistów m.in w dziedzinie administracji turniejów, organizacji e-sportowych czy dziennikarstwa e-sportowego. W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę, na potrzebę lekcji teoretycznych e-sportu, stworzyliśmy autorski program nauczania do szkolenia specjalistów ze wszystkich dziedzin, które pracują w kręgu sportów elektronicznych. Program szkoleniowy podzieliliśmy na 3 moduły:

Moduł I - Podstawy sportów elektronicznych

W module pierwszym chcemy wprowadzić młodzież w tematykę

e-sportu, zapoznać ich z realiami branży oraz przedstawić podstawy treningów drużynowych i indywidualnych, organizacji turniejów czy funkcjonowania organizacji e-sportowych. W tym module kładziemy nacisk na teoretyczne zdobywanie wiedzy przez uczniów. Zajęcia teoretyczne zostaną poparte praktycznymi ćwiczeniami prowadzonymi przez naszych trenerów.


Moduł II - Rywalizacja turniejowa w sportach elektronicznych

W module drugim pracujemy nad rozszerzeniem wiedzy odnośnie organizacji turniejów i eventów e-sportowych. Chcemy przedstawić młodzieży wszystkie niezbędne elementy planowania i organizacji turnieju, począwszy od elementów technicznych, prawnych i promocji wydarzenia w mediach społecznościowych przez organizację zapisów i eliminacji aż do sprawnego administrowania samym turniejem. W tworzeniu tego modułu pomagali nam eksperci, którzy brali udział w organizacji największych, krajowych turniejów e-sportowych.

Moduł III - Zakładanie oraz zarządzanie organizacją e-sportową

W module trzecim przybliżymy naszym uczniom funkcjonowanie organizacji
 e-sportowej, zaczynając od podstaw prawnych, wizerunku organizacji w mediach społecznościowych, podziału zadań oraz ról, poprzez budżetowanie, promocje i prowadzenie drużyny oraz akademii, kończąc na symulacji stworzenia i prowadzenia takiej organizacji. Moduł stawia na praktyczne zdobywanie umiejętności w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją e-sportową.