Klasa e-sport

Jesteśmy świadomi że w stosunkowo nowej branży jaką jest e-sport brakuje specjalistów m.in w dziedzinie administracji turniejów, organizacji e-sportowych czy dziennikarstwa e-sportowego. W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę, na potrzebę zajęć e-sportowych, stworzyliśmy autorski program nauczania do szkolenia specjalistów ze wszystkich dziedzin, które pracują w kręgu sportów elektronicznych. Program szkoleniowy podzieliliśmy na 3 moduły:


Program nauczania klasa e-sport

Moduł I - Podstawy sportów elektronicznych

W module pierwszym chcemy wprowadzić młodzież w tematykę e-sportu, zapoznać ich z realiami branży oraz przedstawić podstawy treningów drużynowych i indywidualnych, organizacji turniejów czy funkcjonowania organizacji e-sportowych. 

W tym module kładziemy nacisk na teoretyczne zdobywanie wiedzy przez uczniów. Zajęcia teoretyczne zostaną poparte praktycznymi ćwiczeniami prowadzonymi przez naszych trenerów.


Moduł II - Rywalizacja turniejowa w sportach elektronicznych

W następnym module będziemy pracować nad rozszerzeniem wiedzy odnośnie organizacji turniejów i eventów e-sportowych. Chcemy przedstawić młodzieży wszystkie niezbędne elementy planowania i organizacji turnieju, począwszy od elementów technicznych, prawnych i promocji wydarzenia w mediach społecznościowych przez organizację zapisów i eliminacji aż do sprawnego administrowania samym turniejem.

Moduł III - Zarządzanie organizacją e-sportową.

W module trzecim przybliżymy naszym uczniom funkcjonowanie organizacji e-sportowej. Zaczniemy od podstaw prawnych, wizerunku organizacji w mediach społecznościowych, podziału zadań oraz ról, poprzez budżetowanie, promocje i prowadzenie drużyny oraz akademii. Końcowym etapem tych zajęć będzie symulacja. stworzenia i prowadzenia takiej organizacji. Moduł stawia na praktyczne zdobywanie umiejętności w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją e-sportową.